​NYT OM GRUSGRAVEN

DENNE SIDE INDEHOLDER INFORMATION OM HVAD DER SKER I SAGEN MED DEN MULIGE GRUSGRAV TÆT PÅ TEGNERS MUSEUM OG GRÆNSENDE OP TIL STATUEPARKEN 

herunder artikler om sagen, Film, Tv-Lorry indslag, tilmelding til e-mailliste og link til underskriftsindsamling

Inden sagen afgøres endligt i sidste kvartal af 2020 vil Regionen åbne 2 høringer mere (udover de 2 der har været) samt holde 2 borgermøder. Vi vil rigtig gerne holde dig informeret om når de afholdes. Tilmeld dig en e-mailliste, der kun holder dig opdateret omkring grusgraven. Der sendes kun mails ud når der er nyt vedr. sagen

Tilmeld e-mailliste

Du kan skrive under mod grusgraven. Hvis du har skrevet under før, kan du ikke skrive under igen. Husk at bekræfte din underskrift via den mail, som bliver sendt til dig. 

Skriv under​ Her

Artikler om sagen

D. 14. jan 2018 - Frederiksborg Amts Avis:

Grusgrav-sag går sin skæve gang

D. 30. nov. 2018 - Ugeposten: debatindlæg af folketingsmedlem og miljøordfører Trine Torp, SF, og regionsmedlem Peter Westerman, SF: Tegn uden om Tegners

D. 30. nov 2018-  Frederiksborg Amts Avis

Sæt i gang med grusgrav

D. 28. nov. 2018 - Frederiksborg Amts Avis: Lokal entreprenør ønsker at grave efter grus ved Tegners

D. 26. nov 2018 - Frederiksborg Amts Avis debatindlæg af Karen Blincoe: 

Grusgravning ved Tegners er ikke grøn omstilling

D. 22. nov 2018 - Frederiksborg Amts Avis: Tegners på vej ud af grusgrav

D. 22. nov 2018- Frederiksborg Amts Avis: Grusgrave er ved at blive tømt for grus: Efterlyser national plan

D. 20. nov 2018 - Facebookopslag

Venstre forslår at tage Dronningmølle interesseområde ud af råstofplanen med det samme

D. 15. nov 2018 - Fagbladet 3F:

Venstre vil finde råstoffer til byggeri i udlandet

D. 6. nov. 2018- Frederiksborg Amts Avis: Fornyet kamp mod grusgrav

D. 31. okt 2018- Facebookopslag

foretræde for miljø og klimaudvalget i regionen

D. 17. okt 2018- Facebookopslag

Folketingskandidat Lars Arne Christensens film om sit besøg på museet og grusgraven

D. 21. august 2018 - TV-Lorry var forbi for at høre om grusgravssagen: se indslaget her

Medvirkende Martin Geertsen og Randi Mondorf

D. 21. aug 2018 - Frederiksborg Amts Avis: besøg af Martin Geertsen og Randi Mondorf 

Vi skal ikke smadre naturen med en grusgrav

D. 2. juli 2018 - Frederiksborg Amts Avis

Stjernearkitekt i kamp mod grusgrav

D. 2. juli 2018 - Frederiksborg Amts Avis

Protest vokser mod grusgrav ved fredet område

D. 19. juni 2018 - Kort film om truslen mod museet. Lavet af Anne Isbak: se den her

D. 19. juni 2018 - Berlingske Tidende

Museum kan få støjhelvede og et kæmpe hul i jorden som nabo

D. 18. juni 2018- Netavisengribskov:

Unikt området truet af grusgrav

D. 7. maj 2018- Tv-Lorry Se udsendelsen her

​medvirkende borgmester Anders Gerner Frost

D. 23. april 2018 - Frederiksborg Amts Avis

Det må bero på en misforståelse

D. 23. april 2018- Frederiksborg Amts Avis: Grusgrav møder hård modstand

D. 24. okt. 2017 - ​Ugeposten:

Stop grusgravning - konservative vil bevare naturen

D. 14. sept 2017 - Frederiksborg Amts Avis:

Mulig grusgrav tæt på Tegners

Besøg regionens hjemmeside og læs om arbejdet med råstofplaner - Tryk Her

Det seneste nyt!

En gruppe berørte nabo'er holder, sammen med Tegners Museum, sagen under tæt overvågning og mødes jævnligt for at drøfte forløbet. Ved sidste møde deltog folketingskandidat Nick Hækkerup. Gruppen afventer nu det næste regionsmøde til maj (jf. listen med møder nedenunder).

Statueparken og museet har haft besøg af en del politikere der ville besigtige sagen for at vurdere, hvor stor skade en grusgrav vil påføre Statueparken:

Borgmester Anders Gerner Frost

Kim Rockhill, S, formand for miljø og klimaudvalget i region H.

Susanne Due Kristensen, S, 

Martin Geertsen, V, folketingsmedlem

Randi Mondorf, V, regionsmedlem

Nick Hækkerup, S, tidligere minister og folketingskandidat

Lars Arne Kristensen, KF, Folketingskandidat

Buster Reinhard, KF, gruppeformand og politisk leder i Region Hovedstaden

Erik Lund,KF, tidligere borgmester Helsingør og folketingskandidat

Hvorfor mener Tegners Museum at der ikke skal graves på området?

Ulemperne og det uskønne ved at være nabo til en grusgrav siger næsten sig selv. Hvis man er i tvivl om hvordan en grusgrav ser ud, kan man se det her på regionens hjemmeside - se her. ​Men vi lister her vores overordnede bekymringer:

 1. Støjgener - graveriet larmer
 2. Øget traffik - det vurderes ca. 200 meget tunge lastbiler på Villingerødvej dagligt (her har lokale i årevis ønsket en cykelsti i forvejen)
 3. Snavs og skidt - erfaringer fra andre grusgrave viser at støv har det med at brede sig i store mængder til områderne tæt på
 4. En grusgrav ligger gerne åben i årevis (20-40 år)
 5. I forhold til byggeriet ligger museet og parken således at vinden ofte kommer fra interesseområdet
 6. Statueparken ligger højt og man har kilometervis af udsyn mod det område der kan udgraves
 7. Selve museet, som regnes blandt top 100 vigtigste arkitektoniske bygninger i dk, er skrøbelig.
 8. Statueparken er fredet, en del af Natura2000 og en del af den nye nationalpark
 9. Fuglelivet i området er meget interessant og fuglekiggere valfarter til - mon fuglene bliver hvis der er grusgrav?
 10. Området ligger inden for kystzone
 11. Området ligger inden for kirkezone
 12. Området er omkranset af fredninger (Rusland/Statueparken og Kjelsøfredningen)
 13. Underlaget er en vigtig vandreserve for hele København (søg Alnark-laget)

Tegners Museum mener at Regionen skal udtage området helt fra den nye Råstofplan på baggrund af ovenstående. Det er altså museets opfattelse, at selv om man placerede en mulig grusgrav i den modsatte ende af interesseområdet, så har det store konsekvenser og følger for de gæster der elsker at gå i parken og nyde naturen og stilheden. Statueparken har almengyldig interesse idet mellem 40.000-50.000 personer besøger den årligt.

Vi er klar over der er meget smukke eksempler på genetablering af landskabet efter en udgravning. Det har dog meget lange udsigter og vil først være en realitet i måske 50-60 år efter en udgravning. Den kan vi desværre ikke vente på . Museet er ikke støttet af staten. Vi modtager støtte fra Kommunen men denne bliver gradvist trukket tilbage (vi fik 500.000 kr. årligt - nu 450.000 kr. årligt), så vi er meget afhængige af at vores besøgende kommer. det vurderes besøgstallet vil falde drastisk hvis herligheden ved Statueparken stækkes.

​Kort fortalt - det drejer sagen sig om!

En nabo til interesseområdet opdager tilfældigt udpegningen af et område, kaldet Dronningmølle Interesseområde, i Råstofplan 2016. Området grænser direkte op til Statueparken (se nedenstående foto) og udgør det kilometer lange udsyn man har fra Statueparken. 

Da Regionen åbner for 1. høring, der skal afgøre hvorvidt Råstofplan 2016 skal åbnes og ændringer skal foretages, indsender Tegners Museum d. 15/5 2018 en underskriftsindsamling på 834 digitale underskrifter. Udover dette indsender flere uafhængige høringssvar. Blandt disse er: Gribskov Kommune indsendte et høringssvar fre et enigt byråd, Kulturstyrelsen, Visit Nordsjælland, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Bjarke Ingels og David Zahle fra BIG, kunstner Bjørn Nørgaard, grundejerforeninger, Tegners Museum samt mange flere berørte, der ikke kan se hvad en mulig grusgrav skal der. 

Resultatet af dette blev at Råstofplanen blev åbnet igen og processen med at indsnævre hvilke ændringer den nye Råstof 2020 plan skal rumme, blev startet med endnu en høring. Da de høringssvar samt underskrifter der var blevet indleveret i første omgang også indeholdt konkrete henstillinger til især ændringen om at tage Dronningmølle Interesseområde ud af planen, blev disse overført til 2. høring, D. 12. oktober 2018 indsendte museet denne gang samlet 3589 underskrifter. Se høringssvarene her.

Til Miljø og klimamødet i Region H. d. 27. nov 2018 stillede Venstre et forslag om at tage Dronningmølle Interesseområde ud af Råstofplanen 2020. Enhedslisten stemte ja for dette, men da en indsendt høring foreslog at omdanne interesseområdet til grusgrav endte man med at følge den normale procedure i disse sager. Se referatet & det efterfølgende notat.

Hvad sker der fremadrettet

​2. kvartal 2019: Møde i miljø og klimaudvalget, hvor man beslutter at udsende forslag til miljøscreeninger til nye eller udvidede graveområder

2. kvartal 2019: 4 ugers partshørings af miljøscreeninger af forslag til nye graveområder samt borgermøder i de berørte kommuner (vi skal nok indkalde når dato'en fremgår)

September 2019: Møde i miljø og klimaudvalget, hvor principper for endelig afgrænsning af forslag til nye graveområder samt andre principielle spørgsmål forud for endeligt forslag til Råstofplan 2020 drøftes.

1. kvartal 2020: Møde i miljø og klimaudvalget samt regionsrådet. Her besluttes 8 ugers høring igen af forslag til Råstofplan 2020 og af miljøvurderingen af planen

1. og 2. kvartal 2020: 8 ugers høring åbner for forslag til Råstofplan 2020 og af forslag til miljøvurdering af planen. Borgermøder holdes de berørte steder.

2. el. 3. kvartal 2020: Møde i miljø og klimarådet samt regionsrådet hvor den endelige Råstofplan 2020 vedtages

Meld dig på e-mail listen i venstre hjørne og få en mail når der er borgermøder eller andre relevante tiltag hvor vi får brug for din støtte.

Såfremt du har spørgsmål omkring sagen kan du sende museumsdirektør Luise Gomard en mail på gomard@rudolphtegner.dk​

Museets åbningstider

Statueparken er åben hele året

15. april - 31. maj​            tirsdag - søndag kl. 12-17

juni, juli & august             tirsdag - søndag kl. 11-18

​sept. til 21. okt.                tirsdag - søndag kl. 12-17

​       ​

Bliv medlem af TegnersVenner

Presseinfo

Kontakt vedr. presse til Luise Gomard

Email: gomard@rudolphtegner.dk

Pressefoto kan hentes her

Må kun benyttes til presse og fotograf skal krediteres hvis navn anført

fb-f-logo-blue-29     instagram_icon_25px     trip_logo

nyhedsbrev

Tilmeld dig Tegners Museums nyhedsbrev

Rudolph Tegners Museum & Statuepark

Museumsvej​ 19, 3120 Dronningmølle - Cvr. nr. 10153948

telefon +45 49719177 - email: museum@rudolphtegner.dk